วิทยากร.com
วิทยากรฝึกอบรมสัมมนา วิทยากรบรรยายพิเศษ
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา หลักสูตรแนะนำ คณะวิทยากร ติดต่อเราโดยตรง

 
วิทยากร.com วิทยากรฝึกอบรม อบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร

บริหารโดย
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548105662
บจก.มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ (Multi Smart Management Co.,Ltd.)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


สถาบันฝึกอบรม มัลติสมาร์ท
 

 รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally สันทนาการ SportDay สังสรรค์ในวาระต่างๆ โดย นักพูด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
 บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท โทรศัพท์: 086-606-5059, 084-296-1414
 Copyright © 2018 Multi Smart Management Co.,Ltd. All Rights Reserved